ОРЕХОТРОШАЧКА И ОБЕЗКОСТВАЧКА,КОМПЛЕКТ ЛЙЖИЦИ И КОФАТА ОТ 8.5Л.