Без тези не мога да си представя кухнята и ежедневието.